#1 2014-12-02 22:12:01

Siergiusz

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-19
Posty: 13

Wezwanie Księstwa Sarmacji do oddania wyspy Awary

Książęce Miasto Grodzisk, 2.12.2014r.

Jego Królewska Mość Filip Radgar Scholandzki
Zamek Królewski w Scholopolis


http://sarmacja.org/img/bg_header_coa.png
WEZWANIE
Wasza Królewska Mość!

Zwracamy się do Waszej Królewskiej Mości ze sprawą, która dzieliła nasze kraje od dłuższego czasu — a mianowicie, wyspy Awary. Osiągając porozumienie, zdecydowaliśmy się ją przeznaczyć dla Organizacji Polskich Mikronacji, czyniąc Awarę jej terytorium.
Ponieważ Organizacja Polskich Mikronacji od dawna nie istnieje, a my wciąż nie osiągnęliśmy konsensusu w tej sprawie — dlatego wzywamy Waszą Królewską Mość do pokojowego zwrotu ziem Awary Południowej Królestwu Baridasu, ich prawowitemu i jedynemu właścicielowi.
W przypadku braku reakcji na niniejszą notę w ciągu czterech dni — do 22:00 6 grudnia br., będziemy zmuszeni odebrać siłą to, co jest nasze — Książęce Siły Zbrojne uczynią swoją powinność.


(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę Sarmacji.

(—) Karolina von Lichtenstein,
Kanclerz.

(—) Siergiusz Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych.

Offline

 

#2 2014-12-05 15:36:08

 FRS

Administrator

Zarejestrowany: 2012-08-13
Posty: 817

Re: Wezwanie Księstwa Sarmacji do oddania wyspy Awary

Ponad 4 lata temu postanowiliśmy - zarówno my, Scholandczycy, jak i Wy, Sarmaci - o oddaniu w dzierżawę terytorium Awary dla OPM.
Nasi poprzednicy uznali wzajemne prawa do własności terenów wyspy zgodnie z wyznaczoną granicą pomiędzy nasze dwa kraje, osiągając tym upragnioną zgodność.
Zrobili to w imię pokoju, zaniechania waśni i utrzymania wzajemnych dobrych relacji.
Scholandia zarówno szanuje dawne postanowienia i umowy między naszymi narodami, jak i niezmiennie pokłada wiarę w dobre relacje między nimi.

Fakt zakończenia działalności OPM nie daje ani nam, Scholandczykom, ani Wam, Sarmatom prawa do całości wyspy. Wygaśnięcie owej dzierżawy oznacza jedynie, iż administracyjne władanie wyspą powraca do jej właścicieli.
Niezmiernie martwi nas obecna postawa waszego narodu, szukająca aktywności i poklasku w pejoratywnej i buńczucznej postawie, ignorującej cienką, wzajemną neutralności jaką wypracowaliśmy między naszymi nacjami. Aktywność kraju nie powinna być budowana na negatywnych emocjach i czynach.

Liczymy na uszanowanie dawnych uzgodnień i zaprzestanie waśni.
Jednocześnie oświadczamy, iż nie jesteśmy zainteresowani jakimikolwiek akcjami dążącymi do destabilizacji pokoju.

(-) Filip Radgar Scholandzki,
Król Scholandii


Filip Radgar Scholandzki

Offline

 

#3 2014-12-07 22:41:53

Siergiusz

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-19
Posty: 13

Re: Wezwanie Księstwa Sarmacji do oddania wyspy Awary

http://sarmacja.org/img/bg_header_coa.png

Oświadczenie Królestwa Baridasu
w sprawie Awary Południowej


Rada Ministrów Księstwa Sarmacji, działając w imieniu i na wniosek Królestwa Baridasu — kraju Korony Księstwa Sarmacji, ma zaszczyt oświadczyć, jak następuje:

1. Wyspa Awara powstała jako wspólne przedsięwzięcie Księstwa Sarmacji i ówczesnej Republiki Baridasu dnia 23 kwietnia 2003 r.; północna część wyspy (zwana dalej „Awarą Północną”) stanowiła terytorium sarmackie, południowa (zwana dalej „Awarą Południową”) — baridajskie.
2. Księstwo Sarmacji do dnia 9 listopada 2006 r. — dnia zawarcia unii między Królestwem Baridasu a Księstwem Sarmacji — nie reprezentowało Królestwa Baridasu w stosunkach zewnętrznych. Tym samym, Księstwo Sarmacji, podpisując i ratyfikując dnia 23 grudnia 2004 r. Traktat o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji, było władne dysponować jedynie znajdującym się pod jego zwierzchnictwem obszarem Awary Północnej.
3. Awara Południowa nie stanowiła obszaru bez przynależności państwowej, gdyż nie zaistniała żadna z trzech możliwych okoliczności:

a. Właściciel terytorium — Baridas — w skuteczny prawnie sposób nigdy nie wyrzekł się prawa własności.
b. Właściciel terytorium nie przemilczał scholandzkiej agresji, zarówno oficjalnie jak i nieoficjalnie podkreślając przysługujące mu prawo własności do Awary Południowej.
c. Właściciel terytorium przerwał bieg przedawnienia prawa własności do tych ziem, między innymi przez czynności z ppkt. b.

Na szczególne podkreślenie zasluguje fakt, że Scholandia nie była posiadaczem terytorium w dobrej wierze — Królestwo Scholandii pozostaje w błędnym, ale nieusprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności, zaś w posiadanie baridajskiej części Awary weszło, wykorzystując chwilowy kryzys państwowości Baridasu.

4. Królestwo Scholandii nie umieściło Awary Południowej na swoich oficjalnych mapach przez co najmniej dziewięć lat, przynajmniej do października 2013 r. [1] [2]. Nawet w sferze narracyjnej nie podnosiło swojego zwierzchnictwa nad Awarą Południową. Prasa scholandzka w 2010 r., przy okazji podpisania umowy z Organizacją Polskich Mikronacji, zastanawiała się głośno, czy Awara Południowa stanowi część Scholandii „Dlatego małym zdziwieniem jest, że Scholandia oddaje w dzierżawę wyspę, która ma znak zapytania? Scholandzka czy nie? Być może istnieje jakiś dokument, który umknął wiewiórkom a jednak daje nam prawo do tej darowizny” (oryginalny tytuł artykułu to „Czy Awara jest scholandzka”).
5. Przeciwnie, Republika Baridasu oraz jej następca prawny, Królestwo Baridasu, nigdy nie zrzekły się jurysdykcji nad Awarą Południową. Zwierzchnictwo Baridasu nad Awarą Południową było wielokrotnie podkreślane, m.in. w tytule stosowanym przez Króla Baridasu przed Unią, Zasadach Kardynalnych z dnia 4 listopada 2008 r. oraz uchwale Rady Królestwa z dnia 17 lutego 2013 r.
6. Republika Baridasu oraz jej następca prawny, Królestwo Baridasu, nigdy nie było stroną jakichkolwiek porozumień o charakterze „wyrównawczym”, w szczególności nie wyraziło zgody na zastąpienie jurysdykcji nad Awarą Południową — jurysdykcją nad wyspą Meleną leżącą u wybrzeży Dreamlandu. Rozstrzyganie przez państwa trzecie o suwerennym terytorium państwowym stanowi naruszenie norm międzynarodowych.

W imieniu Rady Ministrów:

(—) Siergiusz baronet Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
zbiorniki dwukomorowe monolityczne leczenie grzybicy pochwy Środki na porost włosów Meble do call center